Komea s.r.o. je česká firma, která se zabývá mezinárodním obchodem:

jako importér a distributor vybraných druhů zboží

jako poskytovatel komplexních konzultačních, obstaravatelských a projektových služeb pro zahraniční investory a firmy, které hledají partnerství či obchodní příležitosti v České republice popř. středoevropském regionu

V případě zájmu o naše služby či spolupráci kontaktujte prosím info@komea.cz


Komea Limited is a Czech company specialized in international trade

as an importer and distributor of selected goods and brands

as a provider of comprehensive consulting, administrative support and project services for foreign investors and businesses seeking to establish partnerships and/or explore business opportunities in the Czech Republic and Central & Eastern Europe.

In case of interest in our services or co-operation contact please info@komea.cz